ຝຶກອົບຮົມການພັດທະນາເວບໄຊ Future Ready ASEAN

ວັນທີ: 2019-09-20

ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ກະກຽມການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນການພັດທະນາເວັບໄຊ ໃນຫົວຂໍ້ Future Ready ASEAN ເຊິ່ງເປັນການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບຊາດ ເພື່ອຄັດເລືອກທີມ ອັນດັບ 1 ເປັນຕົວແທນ ສປປ ລາວ ໄປແຂ່ງຂັນໃນລະດັບ ASEAN ທີປະເທດ ອິນໂດນີເຊຍ ໃນທ້າຍປີ 2019.