ວິທີ​ການ​ສະໝັກ​ເຂົ້າ​ຮຽນ

ຜູ້​ທີ່​ສົນ​ໃຈສະໝັກ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ທີ່ ວິທະຍາໄລ ສຸດ​ສະກະ ​ເພື່ອ​ການ​ບໍລິຫານ​ ແລະ​ ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ຈະ​ຕ້ອງ​ປະກອບ​ເອກະສານ​ຄຳ​ຮ້ອງສະໝັກ​ເຂົ້າ​ຮຽນ ​ຂອງວິທະຍາໄລ​ໃຫ້​ຄົບຖ້ວນ ​ແລະ ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ແກ່​ໜ່ວຍ​ງານ​ຮັບ​ນັກ​ສຶກສາ​ຂອງ​ວິທະຍາໄລ​ຕາມ​​ເວລາ​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້. ​ເອກະສານ​ຄໍາ​ຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພິຈາລະນາ​​ໂດຍ​ໜ່ວຍ​ງານ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ແລະ ຄະນະ​ອຳນວຍ​ການວິທະຍາໄລ ແລະ ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຜູ້​ສະໝັກ​ຮັບຊາບກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ການ​ພິຈາລະນາ ​​ພ້ອມ​ກັບວັນ​ເວລາຂອງ ການສອບ​ເສັງ​ຄັດ​ເລືອກ​ເຂົ້າ​ຮຽນ ພາຍ​ໃນ 3 ວັນ​ເຂົ້າ​ການ.

ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງເຂົ້າສຶກສາຫຼັກສູດຊັ້ນປະລິນຍາຕີ ແລະ ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ສາຂາ​ວິຊາ​ຕ່າງໆຕ້ອງມີ ເງື່ອນໄຂດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:​

  • ໃບ​ຄໍາຮ້ອງ​ຂໍ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ (ຕົ້ນ​ສະບັບ).

  • ສໍາເນົາ​ໃບຢັ້ງຢືນ​ການ​ສຶກສາ 1 ຊຸດ.

  • ສຳ​ເນົາ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນຂະ​ແນນ 1 ຊຸດ.

  • ສຳ​ເນົາ ບັດປະຊາ​ຊົນ ຫຼື ສໍາມະ​ໂນ​ຄົວ 1 ຊຸດ.

  • ຮູບ 3 x 4 (ຖ່າຍ​ພາຍ​ໃນ 6 ​ເດືອນ) ​3 ໃບ.

  • ຕູ້ ປ.ນ 390, ຖະໜົນ ໂພນພະເນົາ - ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
  • (+856-21) 900 337, 261 140    ແຟັກ:  (+856-21) 900 338, 261 141 ອີເມວ:  info@scmt.edu.la Facebook Youtube

Copyright © 2012 Soutsaka College. All rights reserved. Last Update: 25 Nov 2016

website creator free