• ປ້ອງກັນຫົວບົດ

  ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຂໍແຈ້ງການເຖິງນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍທີ່ຈະຂຽນບົດຈົບຊັ້ນໃນສົກຮຽນ 2016-2017.
  26-29 ທັນວາ 2016
 • ພັກການຮຽນ-ການສອນ

  ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຂໍແຈ້ງມາຍັງຄູ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ໝົດທຸດຄົນ ເລື່ອງການພັກການຮຽນ-ການສອນ.
  01 ພະຈິກ 2016
 • ການພັກຮຽນບຸນຊ່ວງເຮຶອ.

  ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຂໍແຈ້ງມາຍັງຄູ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ໝົດທຸດຄົນ ເລື່ອງການພັກການຮຽນ-ການສອນ.
  18 ຕຸລາ 2016
 • ການປະຕິບັດກົດລະບຽບການນຸ່ງຖື ແລະ ການເຂົ້າຮຽນ.

  ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເພື່ອການບໍລິຫານ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ຂໍແຈ້ງມາຍັງຄູ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ໝົດທຸດຄົນ ເລື່ອງການປະຕິບັດກົດລະບຽບ.
  12 ຕຸລາ 2016
ອ່ານເພີ່ມ
ກ່ຽວກັບ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ
ປະຫວັດ

           ວິທະຍາໄລ​ ສຸດ​ສະກະ ​ເພື່ອ​ການ​ບໍລິຫານ ​ແລະ ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ​ແມ່ນ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ສຶກສາ​ແຫ່ງ​ໜຶ່ງ​ ເຊິ່ງໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 2 ​ເດືອນ​ທັນວາ ປີ 2002 ​​ເຊິ່ງມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະໜອງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັດທະນາ​ຊັບພະຍາກອນ​ມະນຸດໃນ ​ສ ປ ປ ລາວ ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ປັດໃຈ​ສໍາຄັນ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ ​- ສັງຄົມ​ແຫ່ງ​ຊາດ. ວິທະຍາໄລ​ ສຸດ​ສະກະ ​ເພື່ອ​ການ​ບໍລິຫານ ​ແລະ ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ ດຳ​ເນີນ​ກິດຈະການ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່ ບໍ່​ຫວັງ​ຜົນ​ກຳ​ໄລສູງສຸດ (ສະໜອງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ໃຫ້ແກ່ມະຫາຊົນໃນ ຕົ້ນທຶນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ). ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ມີ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຈຸດ​ໃຈ​ກ່າງ​ຂອງ​ນະຄອນຫຼວງ ​ວຽງ​ຈັນ ​ເຊິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ໄປມາ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກສາມີ​ຄວາມ​ສະດວກ​ສະບາຍ.

ອ່ານເພີ່ມ

 • ຕູ້ ປ.ນ 390, ຖະໜົນ ໂພນພະເນົາ - ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
 • (+856-21) 900 337, 261 140    ແຟັກ:  (+856-21) 900 338, 261 141 ອີເມວ:  info@scmt.edu.la Facebook Youtube

Copyright © 2012 Soutsaka College. All rights reserved. Last Update: 26 Dec 2016