ກັບມາອີກຄັ້ງກັບການແຂ່ງຂັນຫຸ່ນຍົນ

ວັນທີ: 2019-05-30

ກັບມາອີກຄັ້ງກັບການແຂ່ງຂັນຫຸ່ນຍົນ SCMT Robot Game Sumo Combat 2019 ຂອງວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ການແຂ່ງຂັນຮອບທໍາອິດໃນວັນທີ 7/6/2019 ເຊີນນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ຫມົດທຸກຄົນມາຊ່ວຍເຊຍ ແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈຫມູ່ໄດ້