ພິທີເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາ ເປຕັງ ຕອນຮັບ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ 3 ມີນາ ຄົບຮອບ 109 ປີ

ວັນທີ: 2019-03-02

ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ພິທີເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລາ ເປຕັງ ຕອນຮັບ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ 3 ມີນາ ຄົບຮອບ 109 ປີ, ຄັ້ງວັນທີ 2/3/2019 ສະຖານທີ່ເດີນ ສະຫະພັນ ເປຕັງແຫ່ງຊາດ ໂດຍສາຍວິທະຍາໄລ ແລະ ສູນເຝຶກອົບຮົບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສະມາຄົມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ).