ຄະນະອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເດີນໄປເຮັດກິດຈະກຳທີ ມາເລເຊຍ

ວັນທີ: 2019-02-07

ຄະນະອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ເດີນໄປເຮັດກິດຈະກຳ International Intercultural Expedition Camp 2019 ທີ່ Sarawak, Malaysia