ຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ພຣະສົງ ຈາກປະເທດໄທ ທີ່ມາມອບພຣະພຸດທະຮູບ ແລະ ສູດພອນປະເສີດໃຫ້ຄູອາຈານວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ

ວັນທີ: 2019-01-26

ຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ພຣະສົງ ຈາກປະເທດໄທ ທີ່ມາມອບພຣະພຸດທະຮູບ ແລະ ສູດພອນປະເສີດໃຫ້ຄູອາຈານວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ