ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ພາກັນອອກແຮງງານສາມັກຄີ

ວັນທີ: 2019-01-12

12 ມັງກອນ 2019 ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ພາກັນອອກແຮງງານສາມັກຄີ #ຄວາມສາມັກຄີ ຄືພະລັງແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ#