ສະຖາບັນການສຶກສາກຸ່ມບໍລິສັດເຄີເອີນຢ້ຽມຢາມ ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ

ວັນທີ: 2019-04-11

ຕ້ອນຮັບ ຜູ້ຕາງໜ້າບໍລິສັດ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ກຸ່ມບໍລິສັດເຄີເອີນ ເມືອງພູເອີ ແຂວງຢູນນານ ມາຢ້ຽມຢາມວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໃນວັນທີ 11/4/2019