ມະຫາວິທະຍາໄລ ມໍທັກສິນ ປະເທດໄທ ຮ່ວມແລກປ່ຽນ ສ້າງກິດຈະກຳຮ່ວມກັນກັບນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ

ວັນທີ: 2019-04-02

ວັນທີ 2 ເມສາ 2019 ມະຫາວິທະຍາໄລ ມໍທັກສິນ ປະເທດໄທ ໄດ້ເຂົ້າມາ ຮ່ວມແລກປ່ຽນ ສ້າງກິດຈະກຳຮ່ວມກັນກັບນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ