ສ້າງຫ້ອງສະຫມຸດໃຫ້ກັບ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນໂພນແກ້ວ ເມືອງໂທລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ

ວັນທີ: 2019-03-26

ຜ່ານຜົ້ນໄປດ້ວຍດີກັບການຮ່ວມມື້ລະຫວ່າງສອງ ວິທະຍາໄລ ທີ່ຊ່ວຍກັນສ້າງຫ້ອງສະຫມຸດໃຫ້ກັບ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນໂພນແກ້ວ ເມືອງໂທລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 16 ຫາ 27ເດືອນ ມິນາ 2019 #ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ #ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ITE College #ຄວາມສາໝັກຄີ ຄືພະລັງແຫ່ງຄວາມສຳເລັດ