ການປ້ອງກັນໄພຄຸກຄາມທາງໄຊເບີ

ວັນທີ: 2019-03-19

ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ສູນສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ ລົງມາຝຶກອົບຮົມ ການປ້ອງກັນໄພຄຸກຄາມທາງໄຊເບີ (Cyber Security Trend 2020) ແລະເຜີຍແຜ່ກິດຈະກຳການແຂ່ງຂັນໂຕ້ວາທີ ໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ