ຊົມເຊີຍ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຄົບຮອບ109ປີ

ວັນທີ: 2019-03-07

ຊົມເຊີຍ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ຄົບຮອບ109ປີ ຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານ ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ ໄດ້ສາຫມັກຄີກັນເຕະບານ ກັບ ບໍລິສັດ ໂຟຕອນລາວ#ກິລາຄືຢາວິເສດ#