ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ ສາຂາການບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຫຼັກສູດ​ປະລິນຍາ​ຕີ​ສາຂາ​ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ​ນີ້​ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍເພື່ອ​ພັດທະນາ​ນັກ​ສຶກສາ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ຄວາມ​ສາມາດດ້ານ​ການ​ບໍລິຫານ ​ແລະ ຄວາມ​ຮູ້​ຮອບ​ຕົວຢ່າງ​ພຽບພ້ອມ. ຫຼັກສູດ​ນີ້​ອອກ​ແບບ​ມາເພື່ອຝຶກ​ໃຫ້​ນັກ​ສຶກສາ​ມີ​ທັກ​ສະ ​ແລະ ເຕັກນິກ​ການ​ບໍລິຫານ, ມີ​ພາວະ​ຜູ້ນຳ, ທັກ​ສະ​ດ້ານ​ຈິດຕະວິທະຍາ ​ແລະ ທັກ​ສະການພົວພັນ​ກັບ​ບຸກຄົນ​ອື່ນ ພ້ອມ​ກັບ​ມີ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ນັກທຸລະກິດ ຫຼື ຜູ້​ປະກອບ​ການ ​ເຊິ່ງຄຸນ​ລັກສະນະ​ເລົ່າ​ນີ້​ແມ່ນມີ​ຄວາມ​ຈໍາ​ເປັນ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​​ໃນ​ຕໍາ​ແໜ່​ງຝ່າຍ​ບໍລິຫານ​ຂອງ​ອົງການ​ຕ່າງໆ. ​ໃນ​ຫຼັກສູດ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້, ນັກ​ສຶກສາຈະ​ໄດ້​ຮຽນ​ຫຼາຍໆ​ວິຊາ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຫຼາກ​ຫຼາຍ ​ເຊິ່ງມີ​ຈໍານວນ​ໜ່ວຍ​ກິດ​ລວມ​ເທົ່າ​ກັບ 175 ໜ່ວຍກິດ. ຕອນ​ທ້າຍ​ຂອງ​ການ​ຮຽນ, ນັກ​ສຶກສາ​ສາມາດ​ເລືອກ​ຮຽນ​ວິຊາ​ທີ່​ຕົນ​ມັກ ​ແລະ ຊຳນານ​ໄດ້ ​ເຊິ່ງຈະ​ກ່າຍ​ເປັນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ທີ່​ຕົນ​ລົງ​ເລິກ.

ວິຊາ​ຄວາມ​ຮຼ້ພື້ນຖານ​​

ວິຊາ​ຫຼັກ​ຂອງ​ສະຖາ​ບັນ​ແມ່ນ​ໝາກ​ຫົວ​ໃຈ​ຂອງ​ຫຼັກສູດ​ດັ່ງກ່າວ ​ເຊິ່ງມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເພື່ອ​ຝຶກ​ໃຫ້​ນັກ​ສຶກສາມີ​ທັກ​ສະ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ​ໃນ​ການ​ປະຕິ​ປັດ​ວຽກ​ງານ​ໃນ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢູ່​ຕະຫຼອດ​ເວລາ. ນັກສຶກສາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ ​ແລະ ສາມາດ​ພັດທະນາ​ຕົ້ນ​ເອງ​ກ່ຽວ​ກັບທັກສະທາງ​ດ້ານການ​ວິ​ເຄາະ​ປັນຫາ, ສາມາດ​ແກ້​ໄຂ​ປັນຫາ​ດ້ວຍ​ວິທີ​ທີ່​ສ້າງສັນ, ສາມາດ​ສື່ສານ​ກັບ​ບຸກຄົນ​ອື່ນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ ພາບ ​ແລະ ສາມາດ​ນຳພາ​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ກຸ່ມ ຫຼື​ ໜ່ວຍ​ງານ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຢ່າງ​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ.

ວິຊາ​ຫຼັກ​ຂອງ​ວິທະຍາໄລ​​

ວິຊາ​ຫຼັກ​ຂອງ​ສະຖາ​ບັນ​ແມ່ນ​ໝາກ​ຫົວ​ໃຈ​ຂອງ​ຫຼັກສູດ​ດັ່ງກ່າວ ​ເຊິ່ງມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເພື່ອ​ຝຶກ​ໃຫ້​ນັກ​ສຶກສາມີ​ທັກ​ສະ​ທີ່​ຈໍາ​ເປັນ​ໃນ​ການ​ປະຕິ​ປັດ​ວຽກ​ງານ​ໃນ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢູ່​ຕະຫຼອດ​ເວລາ. ນັກສຶກສາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶກ ​ແລະ ສາມາດ​ພັດທະນາ​ຕົ້ນ​ເອງ​ກ່ຽວ​ກັບທັກສະທາງ​ດ້ານການ​ວິ​ເຄາະ​ປັນຫາ, ສາມາດ​ແກ້​ໄຂ​ປັນຫາ​ດ້ວຍ​ວິທີ​ທີ່​ສ້າງສັນ, ສາມາດ​ສື່ສານ​ກັບ​ບຸກຄົນ​ອື່ນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ ພາບ ​ແລະ ສາມາດ​ນຳພາ​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ກຸ່ມ ຫຼື​ ໜ່ວຍ​ງານ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຢ່າງ​ປະສົບ​ຜົນສຳ​ເລັດ.

ວິຊາ​ຫຼັກ​ທີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ທຸລະ​ກິດ

ວິຊາ​ຫຼັກ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ທຸລະ​ກິດຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ນັກ​ສຶກສາມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ທິດ​ສະ​ດີ, ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ ​ແລະ ​ເຄື່ອງມື​ທາງດ້ານກາ​ນບໍລິຫານ​ຕ່າງໆ ​ເຊິ່ງມີ​ຄວາມ​ສໍາຄັນ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ໃນ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ທຸລະ​ກິດສະ​​ໄໝໃໝ່.

ວິຊາ​ເລືອກ

ໃນ​ຕອນ​ທ້າຍ​ຂອງ​ຫຼັກ​ສູດ ນັກ​ສຶກສາ​ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດສາມາດ​ເລືອກ​ຮຽນ​ວິຊາ​ເລືອກທີ່​ຕົນ​ມັກ ​ແລະ ທະ​ນັດ​ໄດ້ ​3 ວິຊາ ​ເຊິ່ງຈະ​ກ່າຍ​ເປັນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ລົງ​ເລິກ​ຂອງ​ຕົນ.

ການ​ຝຶກ​ງານ​ຕົວ​ຈິງ ​ແລະ ຂຽນ​ບົດ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ຈົບ​ຊັ້ນ​​

ສິ່ງ​ທີ່​ສໍາຄັນອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຫຼັກສູດ ຊັ້ນ​ປະລິນຍາ​ຕີ ສາຂາ​ການ​ບໍລິຫານ​ທຸລະ​ກິດ ​ແມ່ນ​ນັກ​ສຶກສາຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ລົງ​ຝຶກ​ງານ​ຕົວ​ຈິງກັບ​ບໍລິສັດ ຫຼື ອົງ​ການ​ຕ່າງໆ ​ໃນ​ຕອນ​ທ້າຍ​ຂອງ​ການ​ຮຽນ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ນັກ​ສຶກສາ​ໄດ້​ມີ​ປະສົບ​ການ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​​ຕົວ​ຈິງ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ທີ່​ຕົນ​ໄດ້​ຮໍ່າຮຽນ ​ແລະ ທັງ​ສາມາດ​ຮຽນຮູ້​ເຖິງ​ວັດທະນະທໍາ ​ແລະ ວິທີ​ປະຕິບັດ​ໃນ​ທຸລະ​ກິດ​ຕົວ​ຈິງ. ​ໄລຍະ​ເວລາ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມຕໍາ​ສຸດ​ແມ່ນ 2 ​ເດືອນ. ​ໃນ​ລະຫວ່າງ ​ແລະ ພາຍຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ລົງ​ຝຶກ​ງານ, ນັກ​ສຶກສາ​ຈະ​ຕ້ອງໄດ້​ຂຽນ​ບົດ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ຈົບ​ຫຼັກສູດ​ຂອງ​ຕົນ ​ເຊິ່ງມີ​ຫົວ​ຂໍ້​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຮຽນ​ຂອງ​ຕົນ.

  • ຕູ້ ປ.ນ 390, ຖະໜົນ ໂພນພະເນົາ - ໂພນຕ້ອງ, ບ້ານ ໂພນພະເນົາ ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ ລາວ
  • (+856-21) 900 337, 261 140    ແຟັກ:  (+856-21) 900 338, 261 141 ອີເມວ:  info@scmt.edu.la Facebook Youtube

Copyright © 2012 Soutsaka College. All rights reserved. Last Update: 25 Nov 2016

website creator free